Ångerrätt för produkt och tjänst köpt av Tekniklaget/Stopplarm
Du har rätt att frånträda ingånget avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks. Vill du utöva ångerrätten ska du till Stopplarm/Tekniklaget skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda Konsumentverkets mall som finns att hämta på www.konsumentverket.se, men du måste inte använda den. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid måste ditt brev eller e-post vara oss tillhanda innan ångerfristen gått ut.
När vi mottagit din ångerblankett återkopplar vi till dig inom 5 arbetsdagar med ett svar om din begäran om återköp/ånger godkännes eller ej enligt dessa villkor samt våra allmänna villkor.

Återlämnande
När vi godkänt ditt återköp/ånger skall du skyndsamt återlämna varan.
Varan skall återsändas/återlämnas till oss senast inom 5 dagar från det att vi godkänt ditt återköp.
Du står själv för eventuella kostnader återlämnandet medför. Önskar du hjälp med hämtning kontaktar du vår kundservice.

Återbetalning
Har du förskottsbetalat din vara kommer vi att återbetala till dig inom 14 dagar från det att ditt återköp/ånger blivit godkänt av oss. Vi återbetalar ej fraktkostnader då detta är ett tillval som du själv har möjlighet att välja till under dessa förutsättningar. Vi återbetalar ej tjänster/använda tjänster.

När ångerrätten inte gäller
Så snart installation/montering har skett eller om du packat upp din vara och börjat använda den gäller ej ångerrätten. Du kan ej heller lämna tillbaka en produkt utan originalemballage med komplett innehåll. Om inte varan, emballaget och dess innehåll är i totalt nyskick gäller ej ångerrätt.
Om du köpt en tjänst av oss och bett att tjänsterna ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet, detta under förutsättning att din ångerrätt godkänts i övrigt. Har du godkänt/bokat installation av en inhandlad produkt/tjänst eller om installation skett redan under ångerfristen gäller ej ångerrätt.

Adress
Skicka din ångerblankett till;
Tekniklaget/Stopplarm
Järngatan 10
432 32  VARBERG

Frågor?
Vid frågor eller behov av hjälp kontakta vår kundservice på telefon 0345-51 51 51.